งานแสดงสินค้า Sial China 2018 @ SNIEC , Shanghai ( 16-18 may 2018 )